BIO

Vzdělání a pracovní zkušenosti:

Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, a jsem zaměstnaná jako psycholog v ambulanci klinické psychologie Remedis, s.r.o. v Brně, t.č. čerpám rodičovskou dovolenou.

Již během studia v roce 2006 jsem nastoupila do Sdružení Podané ruce, kde jsem působila na několika různých pracovištích: v Terénních programech Brno jsem pracovala jako terénní sociální pracovník (streetworker) s uživateli drog a také jako poradce v internetové drogové poradně EXTC.cz. Poté jsem nastoupila do Poradenského centra Pasáž, kde jsem pracovala jako případový pracovník (case manager) a psychoterapeut. Ve stejné době jsem působila také jako psycholog ve Víceúčelové drogové službě Blansko, kde jsem pracovala zejména s uživateli drog a jejich rodinnými příslušníky.  Pracovala jsem také jako pracovník na lince důvěry Modrá linka v Brně, a po návratu z rodičovské dovolené v  Terapeutickém centru Bratislavská.  Dále jsem v ICRC u Sv. Anny v Brně vedla s kolegy terapeuty terapeutickou skupinu pro pečující o nemocné s Alzheimerovou demencí. Pracovala jsem jako psycholog v multidisciplinárním paliativním týmu v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. S kolegyněmi psychoterapeutkami jsme v roce 2015 iniciovaly v Brně vznik svépomocných skupin v rámci Hearing Voices Network, tzv. skupiny Slyšení hlasů (www.slysenihlasu.cz). V rámci této aktivity jsme spolupracovaly se sítí organizací, které jsou zapojené do péče o duševní zdraví a závislosti – Společnost Podané ruce, Sdružení Práh, Terapeutická komunita Sejřek, apod. Aktivity v rámci Slyšení hlasů jsou teď koordinovány skrze pražskou skupinu.

V rámci studia doktorského programu Sociální psychologie na katedře psychologie FSS MU v Brně jsem se jako mentor a garant podílela na chodu internetové psychologické poradny poradna.fss.muni.cz.

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterskou psychologii na FSS MU v Brně, sociální práci a vyšší odborný obor Diplomovaný zdravotnický záchranář.

Absolvovala jsem množství vzdělávacích a seberozvojových kurzů a psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Na podzim 2019 jsem dokončila tříletý postgraduální výcvik v gestalt terapii gestaltplus.cz.

Z uzavřených kurzů/výcviků zmíním, které považuji pro svoji praxi za nejpřínosnější:

  • proškolení v metodě ASSYST Humanitarian Psychosocial Project ©, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR;
  • postgraduální výcvik v gestalt psychoterapii Gestalt plus;
  • psychoterapeutický výcvik: Komplexní vzdělávací program v psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku , Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, www.lippp.cz, (akreditace ČLS JEP,  více jako 600 výcvikových hodin, není započtena supervize);
  • kurz Komplexní krizové intervence, Remedium Praha, www.remedium.cz, (248 hodin, akreditace MPSV);
  • Možnosti dialogu, Narativ, www.modi.narativ.cz,
  • z kratších kurzů: Tělesně zakotveného prožívání, 20 hodin (Atelier Satiterapie), Výcviky v internetovém poradenství, 40 hodin (Modrá linka), kurz Trauma, 20 hodin (Remedium), kurz “Všechno má svou prasklinu”-procesově orientovaný přístup k práci s traumatem jednotlivců a společnosti 20 hodin, (IPOP), Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, (Hana Vojtová, SIPE)

Neustále se dále vzdělávám. Pravidelně se účastním supervize vlastní terapeutické práce, odborných konferencích a sympóziích, mám aktivní zájem o výzkum a dění v oboru. Jsem zapojena ve výzkumném projektu DeepSy.

Informace o mně můžete nalézt také na mém profilu na LinkedIn, nebo na ZnámýLékař.cz