psychoterapie

Psychoterapie je široké odvětví s množstvím přístupů a technik, a je pro ni typické, že každý psychoterapeut si postupem času vytváří svůj vlastní osobitý způsob práce, založený na různorodém teoretickém podkladu.

Při výběru psychoterapeuta pro Vás mohou být jedním z vodítek různé teoretické školy, ze kterých při své práce vychází. Výzkumy účinnosti psychoterapie dlouhodobě ukazují, že na úspěšnost psychoterapie má spíše než teoretické zázemí větší vliv osobnost psychoterapeuta a také to, jaký vztah se mu s klientem podaří vytvořit. To znamená, že pravděpodobnost úspěšné terapie není ani tak závislá na tom, zda začnete chodit na psychoanalýzu nebo na kognitivní trénink, jako spíše na tom, s kým svoji psychoterapeutickou spolupráci navážete.

Můj způsob práce se odvíjí od konkrétní situace a konkrétního člověka, neaplikuji tedy jeden postup nebo metodu na všechny. Teoreticky čerpám z gestalt psychoterapie a tělesně orientovaných přístupů, další inspiraci hledám hlavně v dialogických přístupech.

Hlouběji se tématicky zajímám o závislosti, traumatické zkušenosti, slyšení hlasů, psychosomatiku a využití meditačních technik v psychoterapii.